Sự kiện

Lễ trao bằng tốt nghiệp Khoa Tài chính – Kế toán (Dự kiến)

Thời gian: Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 7, ngày 05 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Hội Quán Trấn Biên

Thành phần tham dự: 

* BGH trường ĐH Lạc Hồng

* Đại biểu/ Khách mời

* Sinh viên Khoa TC-KT có tên trong danh sách tham dự lễ

Liên hệ:

Khoa Tài chính – Kế toán

ĐT: 0251 3953441

 

 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 13/10/2020 - 11:20:18 AM