Sự kiện

Ngày hội sinh viên Trường Đại học Lạc Hồng năm 2020

Thời gian: Khai mặc lúc 9:00 - Thứ 4, ngày 04 tháng 11 năm 2020

Sự kiễn diễn ra 2 ngày từ ngày 4/11 đến ngày 5/11/2020

Địa điểm: Khu du lịch Bửu Long  

Thành phần tham dự:

- Ban Giám hiệu trường

- Quý Thầy/cô 

- Sinh viên toàn trường

Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng

Liên hệ: ĐT: 0251.3952778 

 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 14/10/2020 - 13:44:52 PM