Sự kiện

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 và Đêm nhạc chào đón Tân sinh viên khóa 2020

Để tổng kết những thành quả mà Trường Đại học Lạc Hồng đã đạt được trong năm học 2019 – 2020 vừa qua và đề ra những giải pháp thực hiện mục tiêu cho năm học 2020– 2021; đồng thời tổ chức đêm nhạc hội chào đón Tân sinh viên khóa 2020.

Thời gian: Bắt đầu lúc 19:00 - Thứ 4, ngày 04 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Khu du lịch Bửu Long  

Thành phần tham dự:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm

- Thành viên Ban Giám hiệu đương nhiệm

- Đại biểu, khách mời

- Cán bộ, giảng viên và nhân viên trong trường

- Sinh viên đang tham gia học tập tại trường

- Phóng viên các cơ quan báo, đài

Nhà tài trợ: Trường Đại học Lạc Hồng

Liên hệ:

Trường Đại học Lạc Hồng

ĐT:  0251.3952778 

 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 14/10/2020 - 13:57:43 PM