Sự kiện

Seminar Bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và văn hóa của Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai

Thời gian: Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 5, ngày 29 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Phòng I209 - Cơ sở 6 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự: Ban Quản lý Khu Dự trữ sinh quyển Đồng Nai; Ban Giám hiệu Nhà trường; Ban Lãnh đạo Khoa Dược; Giảng viên Khoa Dược; Sinh viên Khoa Dược

Liên hệ: Khoa Dược - 0251 395 3131 

Đăng ký: Vào cổng tự do

 

Ban biên tập Website

2020-10-29 07:30


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        2,042,127       1,741