Sự kiện

Lễ trao bằng tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ Anh

Thời gian: Bắt đầu lúc 7:30 - Chủ nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden Palace (Địa chỉ: 04-06, Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai)

Thành phần tham dự: 

* BGH trường ĐH Lạc Hồng

* Đại biểu/ Khách mời

* Sinh viên Khoa Ngôn ngữ Anh

Liên hệ:

Khoa Ngôn ngữ Anh

ĐT: 0251 3952254

 

Ban biên tập Website

2020-11-29 07:30


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        2,042,101       1,628