Sự kiện

Hội nghị Người lao động Trường Đại học Lạc Hồng năm học 2020 – 2021

Mục đích:

- Hội nghị Người lao động (NLĐ) nhằm phát huy quyền làm chủ, tập hợp sức mạnh tập thể và năng lực sáng tạo của NLĐ, tạo điều kiện và tổ chức đối thoại theo quy định tại Nghị định số 60/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2013 của Chính phủ để NLĐ được biết, được tham gia ý kiến, được giám sát những vấn đề có liên quan đến quyền, lợi ích chính đáng, nghĩa vụ và trách nhiệm của người lao động, các tổ chức đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm học 2020 - 2021;

- Thông qua việc thực hiện dân chủ trực tiếp tại Hội nghị NLĐ, xây dựng lao động hài hòa, ổn định góp phần ngăn ngừa và hạn chế tranh chấp lao động, thực hiện dân chủ trong khuôn khổ pháp luật, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh, phát triển bền vững;

- Ký kết thỏa ước lao động tập thể giữa Người sử dụng lao động và Ban chấp hành Công đoàn cơ sở (đại diện NLĐ) thể hiện sự thống nhất bằng văn bản theo quy định;

- Tổng kết phong trào thi đua lao động, sáng tạo trong các đơn vị trong nhà trường năm học 2019-2020 và phát động phong trào thi đua năm học 2020-2021.

Thời gian: Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 3, ngày 24 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Hội trường A 301 - Cơ sở 1 - Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:

+ Đại biểu khách mời

+ Đại biểu đương nhiên

+ Đại biểu được bầu từ hội nghị cấp tổ theo chỉ tiêu phân bổ

+ Đại biểu chỉ định

Chủ trì: Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn, Đại diện NLĐ

Trang phục:

Nam: thắt cà vạt

Nữ: Áo dài truyền thống 

Nhà tài trợ: Công đoàn cơ sở, Trường Đại học Lạc Hồng

Liên hệ: VP Công đoàn (ĐT: 02513 951046)

 

 

Ban biên tập Website
Lạc Hồng, 09/11/2020 - 13:47:26 PM