Sự kiện

Đại hội Hội Sinh viên lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2020 - 2023 (Phiên chính thức)

Thời gian: đầu lúc 13:00 - Thứ 4, ngày 30 tháng 12 năm 2020

Thành phần: Phòng I 209 - Cơ sở 6 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần:

- Đại diện Đảng ủy

- Ban Giám hiệu nhà trường

- Đại biểu dự Đại hội

- BTK Hội Sinh viên tỉnh Đồng Nai

- Khách mời theo thư mời

Liên hệ: VP Đoàn - Hội SV

Điện thoại: 02513 951957

Đăng ký: Vào cổng tự do

 

 

Ban biên tập Website

2020-12-30 13:00


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        1,996,066       3,051