Sự kiện

Hội nghị "Nghiên cứu bền vững trên nền tảng Sở hữu trí tuệ"

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 5, ngày 31 tháng 12 năm 2020

Địa điểm: Phòng I 209 - Cơ sở 6 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và ứng dụng, Quý thầy, cô và các bạn sinh viên đăng ký tham dự

Báo cáo viên: ThS Lê Thị Thanh Tâm

Chủ trì: Hội Hoá học tỉnh Đồng Nai

Đơn vị hỗ trợ: Trường Đại học Lạc Hồng

Liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và ứng dụng (ĐT: 0251 3952945)

 

 

Ban biên tập Website

2020-12-31 08:30


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        1,996,066       3,038