Sự kiện

Lễ trao bằng Tiến sĩ, Thạc sĩ năm 2020

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 7, ngày 23 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Trung tâm hội nghị Tiamo (Số 15 Nguyễn Văn Trị, phường Hoà Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

Thành phần tham dự:

 1. - Ban Lãnh đạo trường
 2. - Quý khách mời
 3. - Quý Thầy/cô quan tâm
 4. - Học viên cao học
 5. - Tân Thạc sĩ
 6. - Tân Tiến sĩ

Chủ trì: Khoa Sau đại học

Liên hệ: Khoa Sau đại học (ĐT: 0251 3951924)

 

Ban biên tập Website

2021-01-23 08:00


   © 2019 Đại học Lạc Hồng
     2,042,126       1,752