Sự kiện

Chung kết THE FACE NNA 2020

Thời gian: Bắt đầu lúc 17:30 - Thứ 6, ngày 08 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Trung tâm Hội nghị Golden Palace (TP.Biên Hòa)

Đối tượng: Khách mời có vé

Chủ đề: Nghệ thuật 

Nhà tài trợ: Khoa Ngôn ngữ Anh

Liên hệ: 0707315044 (thầy Duy Tân)

Chương trình được Truyền hình trực tuyến trên https://www.facebook.com/lhuniversity và https://www.facebook.com/LHUMEDIA 

Diễm Nhi

2021-01-08 17:30


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        1,996,065       2,921