Sự kiện

Ngày Hội việc làm sinh viên khoa Cơ điện - Điện tử năm 2021

Thời gian: Bắt đầu lúc 7:30 - Thứ 2, ngày 11 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Cơ cở 2 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần: PGS.TS Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng, Ban lãnh đạo khoa, đại diện 11 doanh nghiệp và 80 sinh viên tham gia phỏng vấn

Chủ trì: TS. Phạm Văn Toản - Trưởng khoa

Liên hệ: Khoa Cơ điện - Điện tử  - 0251 3951937 

Đăng ký: Vào cổng tự do

 

Ban biên tập Website

2021-01-11 07:30


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        1,996,066       3,053