Sự kiện

Họp mặt sinh viên tham gia Chương trình chuyến xe về tết 2021

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 5, ngày 14 tháng 01 năm 2021

Địa điểm: Hội trường E.501 - Cơ sở 3 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần: Ban Giám hiệu nhà trường, Ban Tổ chức chương trình, Lãnh đạo các đơn vị trong trường, khách mời và sinh viên tham gia chương trình Chuyến xe về tết 2021

Chủ trì: TS.Lâm Thành Hiển – Phó Hiệu trưởng thường trực

Liên hệ: ĐT:  0251.3952778 

Đăng ký: Vào cổng tự do

 

Ban biên tập Website

2021-01-14 08:30


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        1,996,065       2,950