Sự kiện

Tiếp Đoàn MISF Nhật Bản

Thời gian: Bắt đầu lúc 09:15 - Thứ 2, ngày 27 tháng 11 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tiếp đoàn:

- Thầy Nguyễn Trọng Vinh – Trưởng phòng Đào tạo;

- Cô Trần Thị Mỹ Hương – Trưởng phòng Tài chính;

- Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Trưởng phòng Quan hệ quốc tế;

- Cô Nguyễn Thị Như Thường – Trưởng ngành Nhật Bản học;

- Đoàn MISF Nhật Bản (Mabuchi International Scholarship Foundation).

Chủ trì: Thầy Lâm Thành Hiển – Hiệu trưởng

Liên hệ: Phòng Quan hệ quốc tế

ĐT: 0251 3953 128

Phòng Quan hệ quốc tế
Lạc Hồng, 17/11/2023 - 12:20:34 PM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,422,839       1/619