Sự kiện

Hội thảo báo cáo giải pháp Sáng kiến kinh nghiệm năm học 2023-2024

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 4, ngày 29 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Phòng A301 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần:

- Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Hội đồng thẩm định và đánh giá;

- Đại diện Lãnh đạo các đơn vị;

- Tác giả giải pháp được đề xuất báo cáo cấp trường;

- Giảng viên được điều động.

Chủ trì: TS. Lâm Thành Hiển - Hiệu trưởng Nhà trường

Liên hệ: TT Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

ĐT: 0251 3953373 hoặc 0937535378

 
TT Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng
Lạc Hồng, 18/11/2023 - 10:53:58 AM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,402,202       1/508