Sự kiện

Tiếp Trường Đại học Nam Illinois Edwardsville (SIUE), Hoa Kỳ

Thời gian: Bắt đầu lúc 13:30 - Thứ 6, ngày 23 tháng 02 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp cơ sở 1, Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:

- Thầy Nguyễn Thanh Lâm - Phó Hiệu trưởng;

- Thầy Phạm Văn Toản - Trưởng Khoa Cơ điện - Điện tử; 

- Cô Văn Đình Vỹ Phương - Trưởng Khoa Công nghệ thông tin;

- Lãnh đạo Phòng Quan hệ quốc tế;

- Đại diện Trường Đại học Nam Illinois Edwardsville (SIUE), Hoa Kỳ.

Liên hệ: Phòng Quan hệ quốc tế

ĐT: 0251 3953 128

Phòng Quan hệ quốc tế
Lạc Hồng, 02/02/2024 - 16:05:42 PM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,293,243       1/219