Sự kiện

Cuộc thi "The Voice Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm 2024"

Thời gian: Bắt đầu lúc 13g30 - 16g30 - Thứ 6, ngày 05 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Hội trường E501 - Cơ sở 3 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham gia: Tất cả sinh viên các khóa của Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Đơn vị tổ chức: CLB tiếng Trung, Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Đăng ký: https://forms.gle/zAMEVChZjZdDCAb39

Hạn chót đăng ký: 22g00 ngày 20/3/2024

Liên hệ: Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc

Fan page: https://www.facebook.com/NgonnguTrungQuocLHU

Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
Lạc Hồng, 12/03/2024 - 15:23:09 PM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,342,704       5/450