Sự kiện

Ngày hội Khoa học Lạc Hồng lần thứ 39, năm 2024

Mục đích:

- Tổng kết, triển lãm các bài báo, đề tài NCKH, đồ án tốt nghiệp của sinh viên;

- Tổ chức đánh giá đề tài NCKH, đồ án tốt nghiệp; xét khen thưởng cho các đề tài, đồ án xuất sắc;

- Tạo diễn đàn trao đổi chuyên môn, học thuật và NCKH cho sinh viên toàn trường. Sinh viên tiếp cận các phương pháp NCKH và vận dụng trong việc thực hiện các NCKH, đồ án tốt nghiệp.

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:00 - Thứ 5 ngày 13 tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Cơ sở 2 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham gia:

a) Đối tượng bắt buộc tham gia

- Các sinh viên tham gia báo cáo đề tài NCKH, đồ án tốt nghiệp và sinh viên được triệu tập;

- Lãnh đạo các khoa;

- Giảng viên hướng dẫn, cán bộ phụ trách công tác NCKH của các Khoa.

b) Thành phần khách mời

- Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Trưởng, Phó các đơn vị của Trường;

- Thành viên Hội đồng đánh giá;

- Giảng viên và sinh viên toàn Trường.

Nội dung: 

- Báo cáo kết quả các đề tài NCKH, đồ án tốt nghiệp của sinh viên, triển lãm online các đề tài NCKH, đồ án tốt nghiệp của sinh viên;

- Trao tặng khen thưởng các đề tài đạt giải về: triển lãm online trên Website, trên trang Fanpage của Trường Đại học Lạc Hồng; báo cáo đề tài NCKH, đồ án tốt nghiệp trong năm học 2023 – 2024 cho sinh viên; Các hoạt động khoa học công nghệ khác của sinh viên.

Liên hệ: TT. NCKH & ƯD

ĐT: 02513. 952.945 

TT. NCKH & ƯD
Lạc Hồng, 15/03/2024 - 15:07:46 PM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,402,236       1/480