Sự kiện

CLB Kế toán "Tìm kiếm tài liệu và ứng dụng AI trong lược khảo tài liệu NCKH"

Thời gian: Bắt đầu lúc 18:00 - Thứ 5, ngày 25 tháng 4 năm 2024

Địa điểm: Phòng B202 (Phòng Thực hành Kế toán) - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Đối tượng: Sinh viên Ngành Kế toán và sinh viên quan tâm

Diễn giả: ThS Bùi Văn Thụy - Trưởng bộ môn Ngân hàng, Khoa TCKT và ThS Lê Thủy Tiên - Giảng viên, Khoa TCKT

Liên hệ: Khoa Tài chính - Kế toán

ĐT: 02513 952 923

Đăng ký: Vào cổng tự do

 

Khoa Tài chính - Kế toán
Lạc Hồng, 24/04/2024 - 11:27:28 AM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,376,212       3/387