Sự kiện

Tiếp Tập đoàn Kato Pleasure Group

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 6, ngày 31 tháng 5 năm 2024

Địa điểm: Phòng Quan hệ quốc tế Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:

- Thầy Nguyễn Vũ Quỳnh - Phó Hiệu trưởng;

- Lãnh đạo Phòng Quan hệ quốc tế;

- Cô Nguyễn Thị Như Thường - Phó Trưởng khoa Đông phương học;

- Cô Trần Minh Thuỳ Dương - Trưởng ngành Nhật Bản học;

- Đại diện Tập đoàn Kato Pleasure Group (KPG).

Liên hệ: Phòng Quan hệ quốc tế

ĐT: 0251 3953 128

Phòng Quan hệ quốc tế
Lạc Hồng, 23/05/2024 - 09:32:36 AM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,402,241       1/492