Sự kiện

Hội thảo về công bố Quốc tế

Thời gian: Bắt đầu lúc 9:15 - Thứ 5, ngày 20 tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Hội trường A301 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:

* Về phía Đại học Liverpool John Moores:

- GS. Tony Wall – Editor-in-Chief;

- GS. Tom Vogt – Editorial Assistant of Higher Education, Skills and Work-based Learning, Emerald publishing.

* Về phía Trường Đại học Lạc Hồng:

- Ban Giám hiệu Nhà trường;

- Đại diện Lãnh đạo các Khoa;

- Giảng viên các Khoa;

- Nghiên cứu sinh của Nhà trường.

Mục đích: Giúp giảng viên và nghiên cứu sinh của Nhà trường học hỏi và nâng cao khả năng xuất bản và viết bài báo khoa học đối với các tạp chí quốc tế.

Đăng ký: online đến hết ngày 10/6/2024 tại Link 

Liên hệ: TT Nghiên cứu Khoa học và Ứng dụng

ĐT: 0251 3953373 hoặc 0937535378

Trường Đại học Lạc Hồng
Lạc Hồng, 06/06/2024 - 09:06:11 AM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,419,841       1/817