Sự kiện

Phiên bế mạc hoạt động đánh giá ngoài cơ sở giáo dục theo Bộ tiêu chuẩn AUN-QA

Thời gian: Bắt đầu lúc 09:00 - Thứ 6, ngày 14 tháng 6 năm 2024
Dự kiến diễn ra trong 2,5 tiếng

Địa điểm: Hội trường A301 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:

- Hội đồng Trường; Ban Giám hiệu;

- Đoàn đánh giá AUN-QA;

- Trưởng, phó các đơn vị;

- Các cá nhân liên quan.

Liên hệ: Phòng Khảo thí và Đảm bảo Chất lượng

Điện thoại: 0251 8619211

Trường Đại học Lạc Hồng
Lạc Hồng, 13/06/2024 - 09:44:59 AM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,418,612       1/601