Sự kiện

Webinar: ADSCIVIL- Giải pháp BIM thiết kế hạ tầng giao thông

Thời gian: Bắt đầu lúc 19:00 - Thứ 3, ngày 25 tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Online qua ứng dụng ZOOM

Thành phần tham dự

- Lãnh đạo, giảng viên, nhân viên Khoa Kỹ thuật công trình

- Đại diện Công ty TNHH Phần mềm Baezeni

- Sinh viên Khoa Kỹ thuật công trình

- Sinh viên quan tâm

Khách mời: 

- Ông Nguyễn Thành Trung - Phó trưởng Khoa Kỹ thuật công trình

- Ông Phạm Văn Bách - Giám đốc điều hành BaezeniSoft Co., Ltd

- Ông Vũ Đức Toàn - Trưởng ban dự án PT CDE BaezeniSoft Co., Ltd

Nội dung chính:

- Tổng quan bộ giải pháp ADSCivil BIM - giải pháp BIM thiết kế hạ tầng giao thông

- Giải pháp ADSCivil CDE - Môi trường dữ liệu chung cho dự án BIM hạ tầng

Tổ chức bởi: Khoa Kỹ thuật công trình, Trường Đại học Lạc Hồng và Công ty TNHH Phần mềm Baezeni 

Liên hệ: Khoa Kỹ thuật công trình

ĐT: 0251 3952 253 

Fanpage: https://facebook.com/kythuatcongtrinh-LHU

Khoa Kỹ thuật công trình
Lạc Hồng, 24/06/2024 - 08:51:49 AM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,418,575       1/606