Sự kiện

Lễ tổng kết, khen thưởng hoạt động KH & CN, KN-PVCĐ và công tác sinh viên năm học 2023-2024

Mục đích:

- Tổng kết đánh giá những kết quả về hoạt động Khoa học và công nghệ (KH & CN), giải pháp sáng kiến, Kết nối - phục vụ cộng đồng (KN-PVCĐ) và công tác sinh viên mà Nhà trường đã đạt được trong năm học 2023-2024;

- Khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động KH & CN, giải pháp sáng kiến, KN-PVCĐ và công tác sinh viên năm học 2023-2024;

- Phát động phong trào thi đua về KH & CN, KN-PVCĐ năm học 2024-2025.

Thời gian: Bắt đầu lúc 8:30 - Thứ 4, ngày 17 tháng 7 năm 2024

Địa điểm: Hội trường A301 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:

- Chủ tịch Hội đồng trường

- Ban Giám hiệu;

- Đại diện lãnh đạo các đơn vị Khoa, Phòng, Trung tâm;

- Đại diện nhóm tác giả được khen thưởng;

- Các tác giả có giải pháp sáng kiến năm học 2023-2024;

- Giảng viên, nhân viên được đề cử tham dự.

Chủ trì: TS. Lâm Thành Hiển - Hiệu trưởng

Liên hệ: Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng

ĐT: 0251 3952 945 

Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Ứng dụng
Lạc Hồng, 25/06/2024 - 08:47:44 AM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,418,582       1/602