Sự kiện

Tiếp Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trí Lý

Thời gian: Bắt đầu lúc 9:00 - Thứ 3, ngày 02 tháng 7 năm 2024

Địa điểm: Phòng họp - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:

- Đại diện Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trí Lý, Đài Loan;

- ThS Nguyễn Thị Hoàng Oanh – Trưởng phòng Quan hệ quốc tế; 

- ThS Hoàng Tiến Dũng – Phó Trưởng phòng Quan hệ quốc tế;

- Đại diện lãnh đạo Khoa Cơ điện - Điện tử;

- Đại diện lãnh đạo Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

Liên hệ: Phòng Quan hệ quốc tế

ĐT: 0251 3953128 

Phòng Quan hệ quốc tế
Lạc Hồng, 25/06/2024 - 08:57:51 AM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,418,585       1/596