Sự kiện

Workshop "Ứng dụng A.I trong xây dựng nội dung giảng dạy và kiểm tra đánh giá"

Thời gian: Bắt đầu lúc 08:30 - Thứ 5, ngày 27 tháng 6 năm 2024

Địa điểm: Hội trường B203 - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Đối tượng: Giảng viên, nhân viên

Trình bày: Thầy Phạm Hồng Thái và Thầy Đặng Thi

Đăng ký tham dự: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfiFiXkj_HLDMTC32lD-Yps0rpdqru5UDy4_wdgrAi8sT8uYA/viewform?usp=sf_link

Liên hệ: Khoa Ngôn ngữ Anh

ĐT: 02513.952.254

Fanpage: Khoa Ngôn ngữ Anh - ĐH Lạc Hồng

Khoa Ngôn ngữ Anh
Lạc Hồng, 25/06/2024 - 12:07:52 PM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,418,535       1/611