Sự kiện

Tiếp Công ty Cổ phần ITM TP. Hồ Chí Minh

Thời gian: Bắt đầu lúc 14:00 - Thứ 6, ngày 12 tháng 7 năm 2024

Địa điểm: Phòng Quan hệ quốc tế - Cơ sở 1 - Trường Đại học Lạc Hồng

Thành phần tham dự:

- Đại diện Công ty Cổ phần ITM TP. Hồ Chí Minh;

- Cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh - Trưởng phòng QHQT; 

- Lãnh đạo Trung tâm Tuyển sinh và Quan hệ công chúng;

- Thầy Nguyễn Văn Hải - Phó Trưởng khoa Tài chính - Kế toán;

- Thầy Lê Hoàng Anh - Phó Trưởng khoa Cơ điện - Điện tử;

- Thầy Nguyễn Hải Quân - Trưởng Bộ phận Quan hệ doanh nghiệp.

Liên hệ: Phòng Quan hệ quốc tế

ĐT: 0251 3953128 

Phòng Quan hệ quốc tế
Lạc Hồng, 08/07/2024 - 18:07:24 PM

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,418,574       1/606