Tin tức

Nguyên tắc FATTOM trong thực phẩm

FATTOM là viết tắt từ sáu từ tiếng Anh (Food – Acidity – Time – Temperature – Oxygen – Moisture) mô tả sáu điều kiện thuận lợi cần thiết cho sự phát triển của mầm bệnh vi sinh vật trong thực phẩm. Bài viết này, chúng ta cùng điểm qua xem nó là gì nhé!

#foodnk #cntp

Khoa KH&CNTP

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        2,878,360       1/154