Tin tức

Khoa KH&CN Thực phẩm - Phòng Công nghệ chế biến thực phẩm và các sản phẩm thiên nhiên I402

PHÒNG CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM VÀ CÁC SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN (I402)

LABORATORY OF FOOD PROCCESSING AND NATURAL PRODUCTS TECHNOLOGY

 

Khoa Khoa học và Công nghệ thực phẩm

   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     3,553,687       4/651