Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Kế toán tham gia Hội thảo: “Thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam”

Ngày 25/2/2019 giảng viên khoa Tài chính –Kế toán Trường Đại Học Lạc Hồng đã tham dự hội thảo “Thực trạng, kinh nghiệm quốc tế và lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam”  được tổ chức tại khách sạn Rex- Quận 1 Thành phố HCM. Do Bộ Tài chính phối hợp với cơ quan Quốc tế Nhật Bản (JICA) tổ chức nhằm chia sẽ kinh nghiệm áp dụng IFRS tại Nhật Bản, đánh giá thực trạng khả năng áp dụng IFRS tại Việt Nam, Triển khai kế hoạch áp dụng chuẩn mực BCTC quốc tế (IFRS) tại Việt Nam, lộ trình và phương án áp dụng IFRS và sữa đổi VAS theo định hướng IFRS tại Việt Nam (Cục Quản lý giám sát Kế toán kiểm toán, Bộ Tài chính)….

Sau đây là một số hình ảnh buổi Hội thảo:

 

 

 

 

 

Khoa Tài Chính - Kế Toán

      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        1,079,071       1,164