Tin tức & Sự kiện

Khoa Tài chính - Kế toán tổ chức Hội đồng Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp năm 2019

Nhằm đánh giá quá trình thực tập và học tập tại trường, sáng ngày 11/6/2019 tại cơ sở 1 Trường ĐH Lạc Hồng, Khoa Tài chính Kế toán tổ chức Hội đồng đánh giá Báo cáo Khóa luận tốt nghiệp cho Khóa 2017LT, 2018HC, TTL.

Hội đồng đánh giá báo cáo gồm 5 tiểu ban:

Thành viên tiểu ban 1

Thành viên tiểu ban 2

Thành viên tiểu ban 5

Buổi báo cáo đã diễn ra thành công, các bạn sinh viên đã trình bày bài báo cáo của mình và ghi nhận những ý kiến góp ý từ các thành viên trong hội đồng.

Sinh viên báo cáo khóa luận tốt nghiệp của mình

Sinh viên chụp hình cùng thành viên hội đồng

Buổi đánh giá kết thúc trong buổi sáng cùng ngày!

Khoa Tài Chính - Kế Toán

BCKLTN, BCTN, TCKT2019


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        1,110,937       1,206