Tin tức

Đoàn đại biểu Trường ĐH Lạc Hồng tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Ngày 23,24,25/6/2020, đoàn đại biểu Trường ĐH Lạc Hồng gồm 4 đ/c; Đ/c Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng nhà trường; Đ/c Lê Sơn Quang - Bí thư đoàn trường; Đ/c Lê Thị Thu Hương - Chủ tịch công đoàn trường; Đ/c Trần Tiến - Chủ tịch Hội sinh viên trường tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 tại Trung tâm hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai.

Đoàn đại biểu Trường ĐH Lạc Hồng tham dự Đại hội

Đại hội có 258 đại biểu chính thức, được bầu từ đại hội của 72 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối. Đây là Đảng bộ cấp trên cơ sở đầu tiên của tỉnh được Ban TVTU chọn để tiến hành đại hội điểm, rút kinh nghiệm cho đại hội các Đảng bộ trực thuộc tỉnh.

Văn nghệ chào mừng

Phát biểu khai mạc Đại hội, đồng chí Hoàng Thị Bích Hằng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Ban thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy, sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, sở, ngành cấp tỉnh, Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nêu cao tinh thần đoàn kết, huy động tối đa các nguồn lực, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu trên lĩnh vực xây dựng Đảng đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng chuyển biến rõ nét; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao để chi bộ thực sự là hạt nhân chính trị, là nơi lãnh đạo, giáo dục, quản lý, giám sát và rèn luyện đảng viên.

Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đề nghị các đại biểu tham dự đại hội cần đề cao trách nhiệm, tập trung trí tuệ để thảo luận, đánh giá đúng những kết quả đạt được trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020; chỉ rõ khuyết điểm, hạn chế; tìm ra nguyên nhân và rút ra bài học kinh nghiệm cho việc lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời, dự báo tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu và giải pháp sát thực tế, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ cương, xây dựng Đảng bộ vững mạnh toàn diện.

Toàn cảnh Đại hội

Sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX đã bầu ra 21 Đ/c trong BCH. Tại phiên họp thứ nhất đã bầu ra Đ/c Hoàng Thị Bích Hằng - Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Đ/c Đoàn Thị Thu Thủy - Phó bí thư Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh lần thứ IX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

BCH ra mắt Đại hội

 

Đảng ủy

Đoàn đại biểu, tham dự Đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ...


      © 2019 Đại học Lạc Hồng
        1,154,094       3,774