Tin tức

Sinh viên tham gia thực hiện thí nghiệm tại xưởng thực hành

Khoa Kỹ thuật công trình xây dựng chương trình đào tạo đặc biệt, học theo dự án với: 40% Học lý thuyết – 30% Học thực hành tại Xưởng & Phòng thí nghiệm – 30% Học thực tế tại công trình.

Quyết tâm đổi mới chương trình và phương pháp dạy học, hoạt động thực tế càng quan trọng và được chú ý hơn vì nó gắn chặt với việc thực hiện kĩ năng nghề nghiệp của sinh viên sau khi ra trường. 

Khoa Kỹ thuật công trình luôn tổ chức các buổi học thực hành thực tế tại Xưởng thực hành của Khoa trong chương trình học của các lớp.

 Vào đầu tháng 5/2022, Thầy Vũ Ngọc Thành hướng dẫn sinh viên các lớp thực hiện công tác dán Thiết bị đo ứng suất cốt thép Strain Gages vào cốt thép.

 

Khoa Kỹ thuật Công trình

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        3,536,029       2/357