Tin tức

Thông báo về việc mở lớp cập nhật kiến thức về dược online

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC ONLINE

🌻🌻🌻🌻🌻

1. Thời gian và hình thức:

- Khai giảng và học: Bắt đầu vào lúc 07g30 Chủ Nhật ngày 26/02/2023.

- Hình thức: Học online qua Zoom. Link Zoom và tài liệu sẽ gửi tới các học viên qua email hoặc Zalo trước ngày học.

2. Đối tượng đăng ký:

- Dược sĩ và các đối tượng có nhu cầu;

- Không giới hạn số lượng học viên.

3. Học phí: 520.000 đồng/01 học viên (đã bao gồm lệ phí gửi giấy chứng nhận về địa chỉ nhà).

🌟Ưu đãi 10% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 5 học viên trở lên.

4. Hình thức đăng ký và nộp học phí: Xem chi tiết hướng dẫn trong ảnh đính kèm.

Link tải mẫu đăng kí: https://docs.google.com/.../13X2toakUhwgghHOvCSS2.../edit...

5. Thông tin liên hệ và hỗ trợ:

- Cô Trần Thị Thu Vân, số điện thoại: 0369632699

- Thầy Mai Thanh Diện, số điện thoại: 0393690369

- Thầy Hồ Xuân Việt, số điện thoại: 0974239805.

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ LỚP CẬP NHẬT KIẾN THỨC CHUYÊN MÔN VỀ DƯỢC ONLINE

🌻🌻🌻🌻🌻

1. Thời gian và hình thức:

- Khai giảng và học: Bắt đầu vào lúc 07g30 Chủ Nhật ngày 26/02/2023.

- Hình thức: Học online qua Zoom. Link Zoom và tài liệu sẽ gửi tới các học viên qua email hoặc Zalo trước ngày học.

2. Đối tượng đăng ký:

- Dược sĩ và các đối tượng có nhu cầu;

- Không giới hạn số lượng học viên.

3. Học phí: 520.000 đồng/01 học viên (đã bao gồm lệ phí gửi giấy chứng nhận về địa chỉ nhà).

🌟Ưu đãi 10% học phí khi đăng ký theo nhóm từ 5 học viên trở lên.

4. Hình thức đăng ký và nộp học phí: Xem chi tiết hướng dẫn trong ảnh đính kèm.

Link tải mẫu đăng kí: https://docs.google.com/.../13X2toakUhwgghHOvCSS2.../edit...

5. Thông tin liên hệ và hỗ trợ:

- Cô Trần Thị Thu Vân, số điện thoại: 0369632699

- Thầy Mai Thanh Diện, số điện thoại: 0393690369

- Thầy Hồ Xuân Việt, số điện thoại: 0974239805.

 

Khoa Dược

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        3,532,352       1/502