Tin tức

Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ Sáu BCH TW Đảng khóa XIII

Sáng 11/3/2023 tại phòng A301, Cơ sở 1, Đảng ủy Trường Đại học Lạc Hồng đã tổ chức Hội nghị học  tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW Đảng khóa XIII.

Dự Hội nghị, có Đồng chí Nguyễn Trùng Phương - Bí thư Đảng ủy nhà trường; Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường; Đồng chí Nguyễn Vũ Quỳnh - Đảng ủy viên, Phó Hiệu trưởng nhà trường cùng các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ trường; Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên trường và các đồng chí đoàn viên ưu tú.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Trùng Phương - Bí thư Đảng ủy nhà trường nhấn mạnh việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH TW khóa XIII nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên trong triển khai, thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để sớm đưa nội dung văn kiện Hội nghị Trung ương 6, khóa XIII vào thực tiễn cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Đ/c Nguyễn Trùng Phương - Bí thư Đảng ủy phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Bí thư Đảng ủy đề nghị cấp ủy Đảng, cán bộ, đảng viên, Ban chấp hành Công đoàn, Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên trường và các đồng chí đoàn viên ưu tú cần nghiêm túc học tập, nắm bắt đầy đủ, chính xác nội dung Nghị quyết, quan điểm của Đảng, mục tiêu và những giải pháp thực hiện; tiếp tục gắn việc học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết với việc xây dựng kế hoạch hành động của đơn vị, chủ động tham mưu, cụ thể hóa các quan điểm, mục tiêu của Nghị quyết và tổ chức thực hiện hiệu quả tại đơn vị, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan trong thời gian tới.

 

Đ/c Trần Văn Giới - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối trình bày tại Hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Đồng chí Trần Văn Giới - UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối, Chủ tịch Hội CCB khối và Đồng chí Trương Thị Ngọc Hiền - UĐV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối giới thiệu khái quát nội dung 4 chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”; “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

Đ/c Trương Thị Ngọc Hiền - UĐV, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy khối trình bày tại Hội nghị

 

 

Đảng Ủy

   • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
   • Điện thoại: 0251 3952 778
   • Email: lachong@lhu.edu.vn
   • © 2023 Đại học Lạc Hồng
     6,250,819       3/749