Cơ sở vật chất

Khoa Kỹ thuật Công trình  »  Cơ sở vật chất


Thiết bị thực hành thực tập nghề nghiệp

Xưởng thực hành Khoa Kỹ thuật Công trình đã được trang bị tương đối đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho sinh viên thực hành các công tác xây, tô... trong suốt quá trình học tập.

Thực hành các môn thí nghiệm, thực tập kỹ thuật 1, thực tập kỹ thuật 2;

Đổ mẫu thí nghiệm;

Thực hành nghề nghiệp: Xây, tô...

Thực hành lắp ghép mô hình cấu kiện cốt thép, dầm, sàn..

Thực hành an toàn lao động, kỹ thuật thi công.

Một vài thiết bị điển hình:

 

     Các dụng cụ xây, tô...   

     
    
Thực hành lắp đặt cốt thép
 

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  93,810       1/362