Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT: Hội đồng góp ý chuẩn đầu ra ngành Kinh tế (Ngoại thương)

Ngày 27/3/2019 tại Văn phòng Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đã diễn ra buổi họp Hội đồng khoa học góp ý chuẩn đầu ra và chương trình đào tạo Ngành Kinh tế (Ngoại thương) với sự tham gia của Đại diện chuyên gia, Đại diện doanh nghiệp, Đại diện cựu sinh viên, lãnh đạo Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế và các thầy cô trưởng bộ môn.

Thành phần tham dự gồm có:

1. TS. Nguyễn Văn Tân, Trưởng khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

2. TS. Nguyễn Thị Lan Thanh, Phó trưởng khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

3. NCS. Nguyễn Thanh Hòa Bình, Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

4. ThS. Nguyễn Thị Bích Thùy, Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

5. ThS. Vũ Minh Nguyệt, Trưởng bộ môn Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

6. Ông Nguyễn Thoại Hồng, Giám đốc công ty TNHH Hồng Quang.

7. Ông Nguyễn Trần Quốc Anh, Phó giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Đông A.

8. Ông Văn Công Hải, Cựu sinh viên chuyên ngành Ngoại thương của Trường Đại học Lạc Hồng.

9. ThS. Trần Thị Thu Hiền, giáo vụ Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế.

Thực hiện theo sứ mạng và tôn chỉ của Nhà trường về việc đào tạo lý thuyết trên ghế nhà trường gắn liền với nhu cầu của doanh nghiệp và các tổ chức trong xã hội, góp phần phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong thời kỳ hội nhập và hợp tác quốc tế, Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế họp về việc xây dựng chuẩn đầu ra cho ngành Kinh tế (Ngoại thương).

Hình ảnh làm việc tại Hội đồng

Tham dự buổi họp có các chuyên gia, đại diện doanh nghiệp, đại diện cựu sinh viên và các giảng viên của khoa. Tại buổi họp, các thành viên hội đồng đã đóng góp ý kiến thảo luận sôi nổi và thiết thực giúp Khoa xây dựng chuẩn đầu ra phù hợp với từng chuyên ngành và nhu cầu của xã hội, nâng cao chất lượng chuyên môn của sinh viên cũng như tạo thêm điều kiện cho sinh viên tự tin hơn trong công việc tương lai.

Khoa Quản Trị KTQT

kinh tế, ngoại thương, chuẩn đầu ra