Tin tức & Sự kiện

Khoa QT-KTQT: Báo cáo tiến độ lần 2 NCKH sinh viên khóa 2015 ngày

Để chuẩn bị cho sinh viên Nghiên cứu khoa học khóa 15 Ngày sắp kết thúc kỳ thực tập và hoàn thành bài nghiên cứu thành công, vào tối ngày 28/03/2019 lúc 18h00 tại cơ sở 5, Đại học Lạc Hồng phòng G502, G503 Khoa Quản trị - Kinh tế quốc tế đã tổ chức cho sinh viên Báo cáo tiến độ lần 2 bài nghiên cứu của 22 sinh viên với 13 đề tài về nội dung, giải pháp, kết quả nghiên cứu, kiến nghị v.v…của bài nghiên cứu khoa học để hội đồng đánh giá. 
Hội đồng đánh 1 giá gồm: 
• TV1: TS. Phan Thành Tâm 
• TV2: ThS. Lưu Ngọc Liêm 
• TK: ThS. Nguyễn Thị Khánh Vân 
Hội đồng đánh 2 giá gồm: 
• TV1: ThS. Huỳnh Thị Như Hiếu 
• TV2: ThS. Võ Anh Phúc 
• TK: ThS. Nguyễn Thị Kim Hiệp 

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo

Tại buổi báo cáo quý Thầy Cô hội đồng đã hướng dẫn thêm về hình thức trình bày, văn bản pháp luật quy định, cách xử lý, giải thích và trình bày thống kê số liệu và có nhiều đóng góp ý kiến thiết thực đến bài nghiên cứu khoa học của sinh viên như: phân biệt những điểm mạnh, điểm yếu, giải pháp chưa cụ thể và phải liên kết với thực trạng, giải thích các mô hình, nhận xét đồ thị, chưa nêu lên được các yếu tố nổi bật, các cơ sở để đề xuất ra giải pháp v.v. … Hy vọng các sinh viên tận dụng những điều kiện tốt này và nỗ lực hơn để hoàn thành bài nghiên cứu thật tốt khi nhận được sự quan tâm nhận xét của hội đồng. ​​​​​

Khoa Quản Trị KTQT

nghiên cứu, khoa học, sinh viên, quản trị