Tin tức & Sự kiện

Khoa Ngôn ngữ Anh tổ chức Hội đồng báo cáo thực tập cuối khóa (Khóa 2015 VB2)

     Căn cứ Quyết định số 294/QĐ-ĐHLH ngày 27/4/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Lạc Hồng về việc thành lập Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập cuối khóa Khoa Ngôn ngữ Anh.

     Vào lúc 13h30 chiều ngày 17 tháng 6 năm 2017 tại phòng D301, Khoa Ngôn ngữ Anh đã tiến hành tổ chức Hội đồng đánh giá báo cáo tốt nghiệp cuối khóa Khóa 2015 hệ văn bằng 2 cho sinh viên thực tập tháng 1/2017.

Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập

     Báo cáo tốt nghiệp sinh viên là một trong các hoạt động thường niên của Khoa nhằm đánh giá quá trình thực tập của sinh viên tại doanh nghiệp. Quá trình thực tập giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các đơn vị, từ đó có điều kiện tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở giảng đường đại học để sinh viên có thể làm việc được ngay sau khi tốt nghiệp.

     Tại buổi báo cáo, các sinh viên lần lượt trình bày bài báo cáo của mình, lắng nghe nhận xét đánh giá từ Hội đồng và trả lời các câu hỏi liên quan. Hội đồng đã làm việc một cách nghiêm túc và theo đúng quy định của nhà trường.

Sinh viên Nguyễn Ngọc Hiền báo cáo tại Hội đồng

 

Sinh viên Nguyễn Thị Mỹ Linh trình bày trước Hội đồng

Hội đồng chụp ảnh lưu niệm cùng sinh viên

     Danh sách Hội đồng đánh giá báo cáo thực tập tốt nghiệp khóa 2015 VB2:

TT Học hàm, học vị, họ tên Chức vụ trong trường Chức vụ trong Hội đồng
01 GVC. ThS. Ngô Thị Xuân Liên Trưởng khoa NNA Chủ tịch
02 GVC. ThS. Hoàng Thúy Nguyên Phó khoa NNA Phó chủ tịch
03 TS. Trần Dũng Trưởng Bộ phận QHDN & HTSV Giám sát
04 ThS. Phạm Thanh Bình Giảng viên Trưởng tiểu ban
05 ThS. Phạm Thị Nghĩa Giảng viên Uỷ viên
06 ThS. Trần Võ Thanh Tùng Giảng viên Uỷ viên
07 Cn. Trần Thanh Huyền Chuyên viên Thư ký

Sau đây là một số hình ảnh:

English Department

ngôn ngữ anh, hội đồng, báo cáo, thực tập, 2015, vb2