Tin tức & Sự kiện

Khoa Ngôn ngữ Anh tổ chức Hội thảo góp ý Chuẩn đầu ra và Họp mặt Cựu sinh viên

Khoa Ngôn ngữ Anh tổ chức Hội thảo góp ý chuẩn đầu ra và Họp mặt cựu sinh viên

Sáng ngày 25 tháng 7 năm 2020, Khoa Ngôn ngữ Anh tổ chức Hội thảo góp ý Chuẩn đầu ra và Họp mặt Cựu sinh viên đây là sự kiện quan trọng đối với tập thể sư phạm khoa trong quá trình hoàn thiện chương trình đào tạo và cải tiến chất lượng. Tại sự kiện này Ban lãnh đạo khoa đã có cơ hội lắng nghe những góp ý rất chân thành và mang tính xây dựng đến từ lãnh đạo các doanh nghiệp, cũng như các cựu sinh viên của khoa.

Tham dự sự kiện cũng có mặt các sinh viên là đại diện các khóa đang theo học ngành Ngôn ngữ Anh. Các em cũng đã có nhiều câu hỏi đối với khách mời tư vấn về nghề nghiệp cũng như các ý tưởng kinh doanh.

Về phía mình, Ban lãnh đạo khoa đã gửi lời cảm ơn và tiếp thu các ý kiến đóng góp từ phía doanh nghiệp, cựu sinh viên. 

 

English Department

Chuẩn đầu ra, Cựu sinh viên


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,864,410       1/113