Biểu mẫu

Đoàn TN - Hội SV  »  Biểu mẫu


Bộ hồ sơ mẫu tổ chức Đại hội Liên chi Hội Sinh viên khoa nhiệm kỳ 2012 - 2013.

Các bạn download file tại đây.

Ghi chú: Ban Chấp hành Liên chi Hội Sinh viên các khoa nếu có đề nghị khen thưởng phải làm tờ trình riêng và gửi sớm cho Văn phòng Hội Sinh viên trường.


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,041,539       1/478