Biểu mẫu

Đoàn TN - Hội SV  »  Biểu mẫu


Mẫu biên bản đại hội chi đoàn năm học 2009 - 2010. - Hướng dẫn triển khai Cuộc vận động "Sinh viên 5 tốt"

Các chi đoàn có thể tải về tại đây

TỈNH ĐOÀN ĐỒNG NAI

ĐOÀN TRƯỜNG ĐH LẠC HỒNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Biên Hòa, ngày    tháng     năm 2009

 

 

HƯỚNG DẪN

Triển khai thực hiện Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt”

 

Nhằm cụ thể hóa và đưa Nghị quyết vào thực tiễn đời sống, sinh hoạt, lao động, rèn luyện của sinh viên, công tác Đoàn và phong trào sinh viên, Ban Chấp hành Đoàn trường Hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” cụ thể như sau:

MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Mục đích

Hưởng ứng Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay.

Tạo điều kiện, môi trường, động lực cho sinh viên tự giáo dục, tự rèn luyện, tự trau dồi lý tưởng, trang bị những hành trang cơ bản để lập thân, lập nghiệp. Đồng thời, thông qua cuộc vận động để từng bước đẩy lùi sự suy thoái về đạo đức, lối sống, tệ nạn xã hội… đang tồn tại trong một bộ phận sinh viên; khắc phục những hạn chế, yếu kém của sinh viên; xây dựng các điển hình tiên tiến trong sinh viên một cách rộng rãi, cụ thể, sát thực với tình hình mới.

Yêu cầu

Cuộc vận động được triển khai tới toàn thể hội viên, sinh viên và trở thành một danh hiệu cao quý mà mỗi sinh viên phấn đấu đạt được.

Các đoàn khoa chủ động tham mưu, đề xuất với Đoàn trường, phối hợp với các chi đoàn triển khai cuộc vận động sâu, rộng, thiết thực trong Đoàn viên, sinh viên; chủ động cụ thể hóa tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh Đoàn Đồng Nai phù hợp với điều kiện thực tế của khoa mình.

Các hoạt động bình chọn “Sinh viên 5 tốt” được thực hiện định kỳ, công khai, dân chủ từ chi đoàn, cấp khoa, cấp trường.

Chỉ tiêu: 100% chi đoàn các khoa tổ chức hiệu quả cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt". Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ 50% Đoàn viên, sinh viên tham gia phấn đấu đạt danh hiệu sinh viên 5 tốt và 30% sinh viên đạt danh hiệu này.

 

TIÊU CHUẨN BÌNH CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”:

Đạo đức tốt:

Có lòng yêu nước, trung thành với mục tiêu cách mạng của Đảng.

Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của trường, lớp, quy định của địa phương cư trú và những nơi công cộng.

Có lối sống văn hóa, văn minh.

Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (theo chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Ưu tiên tham gia hiến máu tình nguyện trong năm hoặc tham gia tích cực vào Câu lạc bộ hoặc các đội, nhóm tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện (có xác nhận của Đoàn trường).

Có hành động dũng cảm cứu người bị nạn, bắt cướp, giúp người neo đơn, người nghèo, người gặp khó khăn, hoạn nạn trong tình trạng nguy hiểm.

Đoàn viên tiêu biểu được tuyên dương, khen thưởng trên các lĩnh vực học tập và nghiên cứu khoa học.

Học tập tốt:

Có thái độ học tập đúng đắn.

Chuyên cần trong học tập.

Điểm trung bình chung học tập cả năm đạt từ 7,0 trở lên.

Đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

Tham gia vào các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên.

Tham gia sinh hoạt thường xuyên trong ít nhất 01 câu lạc bộ học thuật.

Đạt 1 trong những tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu:

Là chủ nhiệm đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên trong năm học đạt giải khuyến khích cấp Bộ trở lên hoặc đạt giải của các cơ quan Trung ương các tổ chức khoa học, xã hội.

Có ít nhất 01 bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành hoặc các bài tham luận tại hội thảo khoa học cấp Khoa trở lên phù hợp với ngành mà sinh viên theo học.

Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản...

Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.

Đạt giải khuyến khích trở lên trong các cuộc thi chuyên môn cấp toàn quốc do các Hiệp hội ngành nghề, các trường đại học, các cơ quan thông tấn, báo chi tổ chức.

Thể lực tốt:

Đạt 1 trong 2 tiêu chuẩn sau:

Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động rèn luyện thể dục, thể thao trong 01 học kỳ do Đoàn khoa hoặc Đoàn trường tổ chức.

Tham gia rèn luyện thể thao định kỳ tại 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm thể thao.

 Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu

Là thành viên đội tuyển cấp trường, quốc gia các môn thể dục thể thao. Ưu tiên những sinh viên là vận động viên đạt huy chương trong các giải thi đấu cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.

Là đội trưởng (hoặc phụ trách) các đội tuyển Thể dục thể thao hoặc Chủ nhiệm câu lạc bộ thể dục thể thao từ cấp trường trở lên.

Đối với những sinh viên khuyết tật, tiêu chuẩn về thể lực bao gồm: tập thể dục hàng ngày và rèn luyện ít nhất 1 môn thể thao dành cho người khuyết tật.

Kỹ năng tốt:

Đạt 1 trong 4 tiêu chuẩn sau:

Tham gia và hoàn thành ít nhất 01 khóa huấn luyện kỹ năng trong năm học.

Tham gia hoạt động tích cực trong ít nhất 01 câu lạc bộ, tổ, đội, nhóm.

Là cán bộ Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên từ cấp Ủy viên BCH Liên chi Đoàn, Liên chi Hội trở lên.

Tích cực tham gia vào các hoạt động của Đoàn thanh niên và nhà trường.

Tham gia vào ít nhất 01 hoạt động tình nguyện trong năm học.

Đạt một trong các tiêu chuẩn sau đây sẽ được ưu tiên khi xét trao danh hiệu.

Đạt giải trong các cuộc thi về kỹ năng từ cấp trường trở lên.

Là giảng viên các lớp huấn luyện kỹ năng từ cấp trường trở lên.

Hội nhập tốt:

Đạt chứng chỉ ngoại ngữ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B hoặc tương đương bằng B (đối với sinh viên năm thứ 3,4) và có chứng chỉ tin học Văn phòng đạt từ bằng A hoặc tương đương bằng A trở lên.

Đạt một trong các tiêu chuẩn sau sẽ được ưu tiên khi xét chọn danh hiệu

Tham gia vào các Hội nghị, Hội thảo cấp quốc tế hoặc các chương trình gặp gỡ, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế tại trong và ngoài nước.

Tham gia và đạt từ giải khuyến khích trở lên giải trong các cuộc thi tìm hiểu về văn hóa, lịch sử, xã hội trong nước và thế giới từ cấp trường trở lên.

ĐÁNH GIÁ, XÉT CHỌN DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT”

Phương pháp đánh giá, xét chọn:

Đoàn Khoa căn cứ Hướng dẫn của Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng tiêu chuẩn “Sinh viên 5 tốt” của đơn vị; công nhận danh hiệu “Sinh viên 5 tốt đối với các Đoàn viên, sinh viên đăng ký, thực hiện và đạt các chỉ tiêu mà đơn vị đặt ra.

Việc xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được tiến hành thông qua Hội đồng xét chọn. Thành phần Hội đồng xét chọn các cấp cụ thể như sau:

Cấp chi Đoàn: Ban Chấp hành chi Đoàn, Bí thư chi đoàn, lớp trưởng, giáo viên chủ nhiệm.

Cấp Đoàn khoa: Bí thư Đoàn khoa, Phó Bí thư, Bí thư chi Đoàn, đại diện cấp ủy, Ban Chủ nhiệm khoa.

Cấp trường: Bí thư, Phó Bí thư và đại diện Ban thư ký Hội sinh viên trường, đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường, đại diện phòng Công tác sinh viên, đại diện phòng Đào tạo.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” được chia thành 3 cấp, cụ thể như sau:

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp khoa: Sinh viên đạt đủ các tiêu chuẩn bắt buộc theo nội dung của mục II.

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường: Là những sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu nhất của khoa được xét chọn từ các “sinh viên 5 tốt” cấp chi đoàn (căn cứ theo các tiêu chuẩn ưu tiên).

Các bước xét chọn:

Các Đoàn khoa phối hợp với các chi đoàn trực thuộc triển khai cuộc vận động Sinh viên 5 tốt” tới toàn thể đoàn viên, sinh viên trong dịp khai giảng năm học mới.

Cuối mỗi năm học, các chi đoàn, câu lạc bộ, đội, bình chọn gương Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu của đơn vị mình gửi về đoàn trường trường để xét chọn danh hiệu Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Đoàn trường tiến hành họp xét công nhận và tổ chức tuyên dương sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

Công tác khen thưởng và danh hiệu trao tặng :

Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” các cấp do Ban thường vụ Đoàn trường công nhận, tặng Giấy Chứng nhận và Giấy khen.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Đoàn trường:

Xây dựng hướng dẫn triển khai phù hợp với đặc điểm của trường đến các cơ sở Đoàn trên cơ sở hướng dẫn của Tỉnh Đoàn Đồng Nai.

Cung cấp mẫu Giấy chứng nhận “Sinh viên 5 tốt”.

Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, sơ kết Cuộc vận động vào cuối mỗi năm học, biểu dương khen thưởng những cá nhân và tập thể xuất sắc trong Cuộc vận động. Rút kinh nghiệm và định hướng Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” trong các năm tiếp theo.

Hàng năm, đoàn trường định kỳ tổ chức hoạt động “Ngày hội Sinh viên 5 tốt” để tổ chức kiểm tra, đánh giá các sinh viên đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” theo hướng dẫn của Ban Chấp hành Tỉnh đoàn.

Đoàn các khoa:

Trên cơ sở hướng dẫn của Ban Chấp hành Đoàn trường xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp và triển khai Cuộc vận động tới toàn bộ chi đoàn tổ chức thực hiện.

Thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc triển khai Cuộc vận động, đề xuất, kiến nghị với đoàn trường tháo gỡ những khó khăn vướng mắc.

Đoàn Thanh niên các cấp:

Phối hợp với chi đoàn tổ chức triển khai Cuộc vận động.

Tiến độ công việc:

Tháng 9/2009: Tập huấn, triển khai Cuộc vận động tới các khoa.

Tháng 12/2009: Các khoa triển khai Cuộc vận động tới Đoàn viên, sinh viên.

Tháng 04/2010: Bình chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp chi đoàn và cấp đoàn khoa

Tháng 05/2010: Trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường

 

Trên đây là hướng dẫn triển khai thực hiện Cuộc vận động “Sinh viên 5 tốt” của Đoàn trong năm học 2009 – 2010. Đề nghị các Đoàn khoa nhanh chóng cụ thể hóa, triển khai, thực hiện đến đoàn viên, sinh viên khoa mình.

 

 

 

 

Nơi nhận:

-          Đảng ủy, BGH nhà trường

-          Các khoa

-          Đoàn – Hội SV khoa

-         Lưu

TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

BÍ THƯ

 

 

 

Th.S Nguyễn Hồ Xuân Hương

 

 

 

 

 

 


  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  2,045,623       1/601