Cơ hội việc làmCông ty VitaDairy tuyển dụng nhân viên QC

Công ty VitaDairy tuyển dụng

Nhân viên QC kiểm soát chuyền.(QC chiết)

I.TRÁCH NHIỆM

- Đảm bảo chất lượng tiến độ công việc tốt theo yêu cầu được giao

- Báo cáo Trưởng phòng về nội dung liên quan đến công việc được giao

- Thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy định của công ty đề ra(đặc biệt không tiết lộ những thông tin tài liệu của công ty ra bên ngoài)

- Phối kết hợp các bộ phận liên quan giải quyết các phát sinh trong công việc một cách nhanh nhất.

- Hướng dẫn đào tạo nhân viên kiểm tra chất lượng phòng chiết, chuẩn bị, đệm lon theo yêu cầu từ Trưởng phòng.

- Quản lý các phương tiện đo, các công cụ dụng cụ phục vụ cho công việc QC dây chuyền.

- Thực hiện tuân thủ tuyệt đối các hành động giải quyết rủi ro có liên quan đến công việc của QC dây chuyền và các công đoạn CCP/OPRP được xác định có liên quan đến công việc của QC dây chuyền đã được Ban QLCL-ATTP phổ biến.

- Thực hiện tuân thủ các PRP, các quy trình kiểm tra chất lượng có liên quan đến công việc của QC dây chuyền

- Phân tích nguyên nhân và đưa ra biện pháp xử lý đối với các sự cố liên quan đến kết quả kiểm tra dây chuyền không phù hợp mà không phát hiện

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp quản lý trực tiếp

II. QUYỀN HẠN

- Đưa ra sáng kiến cải tiến kỹ thuật, các biện pháp,giải pháp cho công việc tốt hơn.

- Đề xuất các biện pháp giải quyết công việc.

- Được quyền từ chối không cho phép chuyển các sản phẩm dây chuyền không đạt yêu cầu về an toàn, chất lượng đi qua công đoạn kế tiếp.

- Được quyền tham gia đào tạo các khóa học bên ngoài khi có đề xuất của trưởng phòng, được BLĐ phê duyệt

III YÊU CẦU

- Trình độ: Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên nghành thực phẩm.

- Nắm vững quy trình sản xuất và các nội dung yêu cầu khi có thông báo từ Trưởng phòng, Ban Lãnh Đạo

- Nắm vững các tiêu chuẩn nguyên liệu,bao bì, thành phẩm, TCSP

- Kinh nghiệm: 1 năm trở lên

IV ỨNG TUYỂN

Mail nhận cv: hoann@vitadairy.com.vn

Nơi làm việc: Địa chỉ: Lô số 23-1 và 23-5, Đường số 6, Khu công nghiệp Quốc tế Protrade, Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình Dương.


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  478,646       1/484