Thông điệp từ Hiệu trưởng

Hoạt động của các khoa

Gần 45 năm cống hiến tâm sức cho sự nghiệp giáo dục, tôi mong muốn mang lại mọi điều kiện tốt nhất cho người học. Đại học Lạc Hồng đã mạnh dạn đầu tư từ cơ sở hạ tầng đến công tác phát triển nguồn nhân lực. Trong những năm qua, chúng tôi đã nhận không ít tình cảm, sự quan tâm và niềm kỳ vọng của xã hội. Đặc biệt là quý phụ huynh đã tin tưởng và gửi gắm tương lai của con em mình.

Kết Nối