Giới thiệu

Công đoàn cơ sở  »  Giới thiệu


Ban chấp hành-uỷ ban kiểm tra

BAN CHẤP HÀNH

HỌP BAN CHẤP HÀNH MỞ RỘNG

HỌP BAN THƯỜNG VỤ

BAN THƯỜNG VỤ LÀM VIỆC VỚI UỶ BAN KIỂM TRA

 

  • Địa chỉ: Số 10, Huỳnh Văn Nghệ, P. Bửu Long, Tp. Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3952 778
  • Email: lachong@lhu.edu.vn
  • © 2023 Đại học Lạc Hồng
  62,272       1/581