Hội nghị NLĐ

Công đoàn cơ sở  »  Hội nghị NLĐ

Hội nghị người lao động

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2016-2017

*********************************************************

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2015-2016

*********************************************************

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2014-2015