Hội nghị NLĐ

Công đoàn cơ sở  »  Hội nghị NLĐ


Hội nghị người lao động

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2020-2021

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2019-2020

*********************************************************

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2018-2019

*********************************************************

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2017-2018

*********************************************************

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2016-2017

*********************************************************

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2015-2016

*********************************************************

HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG 2014-2015

 

© 2021 Đại học Lạc Hồng
  23,290       1/249