Tin tức

Hội nghị Người lao động LHU năm học 2016 – 2017

Hội nghị Người lao động (NLĐ) Đại học Lạc Hồng năm học 2016 – 2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng ngày 27/12/2016 tại hội phòng A.301 cơ sở 1 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho hơn 520 cán bộ, giảng viên, nhân viên cơ hữu (CB, GV, NV) trong toàn trường.

Hội nghị Người lao động LHU năm học 2016 – 2017

Thầy Diệp Cẩm Thu - Chủ tịch Công đoàn ĐH Lạc Hồng 

thông qua phương hướng hoạt động năm học 2016 - 2017

Đến dự hội nghị có lãnh đạo Đảng ủy, Hội đồng quản trị, Ban Giám hiệu (BGH), Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở (BCH) và Đoàn Thanh niên trường.

Sau hơn 3 giờ làm việc Hội nghị đã nhất trí thông qua Báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016, phương hướng hoạt động của nhà trường năm học 2016 – 2017. Hội nghị đã nghe báo cáo kết quả Hội nghị cấp Tổ, những thắc mắc của NLĐ và giải đáp của BGH. Qua đó, BTC đã tiến hành tuyên dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua, đóng góp cho sự phát triển của nhà trường.

Hội nghị Người lao động LHU năm học 2016 – 2017

Hoạt động khen thưởng, tuyên dương lại Hội nghị

Hoi nghi nguoi lao dong

Lãnh đạo các đơn vị bắt chéo tay thể hiện tinh thần đoàn kết, nhất trí trong thi đua lập thành tích

Tại Hội nghị cũng đã thông qua Thỏa ước lao động tập thể và chứng kiến ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa Hiệu trưởng và BCH Công đoàn. Ngoài ra, Hội nghị còn tiến hành việc ký kết giao ước thi đua của các đơn vị trong trường. Toàn Hội nghị cũng đã nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị, trong đó nổi bật nội dung “Đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp trong toàn thể sinh viên các ngành của nhà trường, gắn nghiên cứu với ứng dụng thực tiễn trong phong trào xây dựng nông thôn mới”. Hội nghị NLĐ Đại học Lạc Hồng năm học 2016 – 2017 kêu gọi toàn thể CB, GV, NV đoàn kết một lòng cùng với Lãnh đạo nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đưa nhà trường từng bước khẳng định “Thương hiệu Lạc Hồng” xây dựng vị thế là một đơn vị giáo dục đào tạo có chất lượng và uy tín, góp phần xứng đáng vào công cuộc công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Hoạt động tại Hội nghị Người lao động LHU năm học 2016 – 2017

N.H.I

Hội nghị, người lao động


      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        3,537,263       1/359