Giới thiệu

Công đoàn cơ sở  »  Giới thiệu


Giới thiệu công đoàn cơ sở

Năm 1997 Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng ra đời tại TP Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai , 3 năm sau đó , ngày 6 tháng 9 năm 2000 , Công đoàn Cơ sở Trường Đại Học Dân Lập Lạc Hồng  được thành lập với Ban chấp hành lâm thời do PGS Nguyễn Văn Lẫm làm Chủ tịch . Đến năm 2003 , Đại hội đầu tiên của Công đoàn đã được tiến hành , Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 1 với 5 Ủy viên và Chủ tịch là Thầy Diệp Cẩm Thu. Vượt qua bao khó khăn buổi đầu , cùng thăng trầm với Nhà trường ,đến nay ,Công đoàn đã dần lớn mạnh với một số  kết quả họat động nhất định , đóng góp đáng kể cho phong trào Thi đua chung của nhà trường và được Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá là một Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc trong hoạt động Công đoàn của các Trường ngoài Công lập .

 Năm 1997 Trường Đại học Dân lập Lạc Hồng ra đời tại TP Biên Hòa Tỉnh Đồng Nai , 3 năm sau đó , ngày 6 tháng 9 năm 2000 , Công đoàn Cơ sở Trường Đại Học Dân Lập Lạc Hồng  được thành lập với Ban chấp hành lâm thời do PGS Nguyễn Văn Lẫm làm Chủ tịch .

Đến năm 2003 , Đại hội đầu tiên của Công đoàn đã được tiến hành , Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành nhiệm kỳ 1 với 5 Ủy viên và Chủ tịch là Thầy Diệp Cẩm Thu. Vượt qua bao khó khăn buổi đầu , cùng thăng trầm với Nhà trường ,đến nay ,Công đoàn đã dần lớn mạnh với một số  kết quả họat động nhất định , đóng góp đáng kể cho phong trào Thi đua chung của nhà trường và được Công đoàn Giáo dục Việt Nam đánh giá là một Công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc trong hoạt động Công đoàn của các Trường ngoài Công lập. Đến năm 2019, Ban Chấp hành Công đoàn có sự thay đổi lớn nhân sự trong đó TS. Lê Thị Thu Hương làm chủ tịch Công đoàn khoá VI (2019- 2023).

 


© 2021 Đại học Lạc Hồng
  55,623       1/778