Tin tức

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2018 cho cán bộ CĐCS Nhà trường

Nhằm mục đích tuyên truyền, vận động cán bộ, nhà giáo, người lao động (CBNGNLĐ) chủ động tìm hiểu chủ trương, đường lối của Đảng, chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao ý thức pháp luật, trách nhiệm công dân, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật;  Giáo dục ý thức, lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tuân thủ kỷ luật, nâng cao ý thức trách nhiệm của CBNGNLĐ. Trong năm 2018, căn cứ vào các văn bản hướng dẫn của CĐGDVN và kế hoạch của CĐCS về công tác phổ biến giáo dục pháp luật, CĐCS Đại học Lạc Hồng đã tổ chức 02 buổi tuyên truyền cho cán bộ công đoàn được lồng ghép trong các buổi họp BCHCĐMR vào các ngày 30/3/2018 và 29/11/2018 với các nội dung chính:  Phổ biến công tác kiểm tra công đoàn;  tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động như: Bộ Luật Lao động năm 2012, Luật Công đoàn 2012, Luật Bảo hiểm xã hội 2014, Luật Bảo hiểm y tế 2014; phòng chống tham nhũng, lãng phí…

CĐCS Đại học Lạc Hồng có được sự thuận lợi khi báo cáo viên Ths. Luật sư Lý Khánh Hòa chính là Chủ nhiệm UBKT CĐCS, UV Ban Chấp hành CĐCS cũng là thành viên luật sư Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. Vì có sự sát sao, nắm bắt được tình tình chung của đơn vị nên Thầy Lý Khánh Hòa đã tư vấn và cùng BCH CĐCS đưa ra kế hoạch cụ thể, chọn nội dung sao cho phù hợp với tình hình chung của đơn vị. Bên cạnh đó việc lựa chọn hình thức tuyên truyền, phổ biến GDPL đến CBCĐ qua việc đưa kiến thức pháp luật đến với CBCĐ một cách tự nhiên như là một buổi trò chuyện, tạo cơ hội để CBCĐ có thể chủ động chia sẻ những điều còn vướng mắc trong công việc hay trong thực tế cuộc sống, có thể mạnh dạn trao đổi, thảo luận và được giải đáp thỏa đáng những thắc mắc với nội dung cụ thể liên quan đến pháp luật, giúp việc phổ biến GDPL không bị khô khan, nhàm chán và hiệu quả hơn. Qua đó trang bị những kiến thức hữu ích về pháp luật cho các cán bộ CĐCS, giúp mọi người có cái nhìn đúng đắn, sống và làm việc đúng quy định, góp phần thực hiện tuân thủ pháp luật một cách nghiêm túc.

Một số hình ảnh buổi tuyên truyền

Ths. Luật sư Lý Khánh Hòa trình bày nội dung phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ CĐCS

Quang cảnh buổi tuyên truyền

Công Đoàn

      © 2021 Đại học Lạc Hồng
        1,814,881       1/469