Tin tức & Sự kiện

Sinh hoạt chuyên môn ngành kế toán

 

Nhằm cập nhật kiến thức và những quy định mới về kế toán.Tổ bộ môn Kế toán đã tiến hành báo cáo 2 đề tài chuyên môn do ThS. Lý Thị Thu Hiền trình bày chuyên đề "Một số quy định mới về BHXH, BHYT áp dụng năm 2018", chuyên đề mang đến cho bộ môn cập nhật các thông tin mới về BHXH, BHYT trong năm 2018, tính áp dụng và ứng dụng trong công tác giảng dạy kế toán và hướng dẫn báo cáo đề tài cho sinh viên. 
Cùng với đó là ThS. Nguyễn Tiến Quang báo cáo chuyên đề "Sử dụng bảng tính VIA đề định giá cổ phiếu tốt trong doanh nghiệp", nội dung chuyên đề mang đến cho bộ môn về cách tính giá trị thực của doanh nghiệp, giúp cho nhà đầu tư giá trị biết được cổ phiếu tốt để đầu tư, nắm được thời điểm mua và bán cổ phiếu nhằm mang tính sinh lời cao nhất.

Một số hình ảnh của buổi báo cáo

Khoa Tài Chính - Kế Toán

kế toán, lạc hồng, chuyên môn