Tin tức & Sự kiện

Giảng viên khoa Tài chính - Kế toán tham dự Hội thảo: Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu

Nhằm gắn kết hoạt động nghiên cứu khoa học, đào tạo với thực tiễn hành nghề, từ đó hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đầu vào cho hoạt động kế toán, kiểm toán tại Việt Nam, Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam (VACPA) đã phối hợp với Viện Kế toán quản trị công chứng Anh quốc (CIMA), Học viện Tài chính và Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh dịch thuật tài liệu “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu” của CIMA (đây là Phiên bản đầu tiên của thế giới về nguyên tắc kế toán quản trị).

Với mong muốn trao đổi, học hỏi và vận dụng kinh nghiệm của quốc tế về công tác kế toán quản trị vào Việt Nam, Giảng viên khoa Tài chính - Kế toán Trường Đại học Lạc Hồng tham dự Hội thảo “Những nguyên tắc kế toán quản trị toàn cầu” vào ngày 28 tháng 11 năm 2018, tại Trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí Minh.

Sau đây là một số hình ảnh buổi Hội thảo:

Khoa Tài Chính - Kế Toán